Årsmøte

http://www.rikibk.no/wp-content/uploads/2022/03/06-Forslag-til-Trreningsavgift-og-medlemskontingent.pdfTiden har igjen kommet til at vi nå skal avholde årsmøte. Her kan dere som medlemmer sende inn forslag som vi skal ta opp på møtet. Forslaget må være inne hos styret innen 2 uker før årsmøtet. For å sende inn forslag så brukes forslagsskjema som sendes inn til vår leder Fredrik Ek på mail fredrikek.88@gmail.com

Tid: 15.03.2022

Kl: 19:00

Sted: Google Meet

Møtelink: https://meet.google.com/mkh-cabk-xvt

Møtekode: mkh-cabk-xvt

 
Årsmøte dokumenter
  1. Saksliste Årsmøte 2022
  2. Foretningsorden
  3. Regnskap
  4. Styrets Berettning
  5. Kontrollkomitè
  6. Forslag treningsavgift og medlemskontingent
  7. Forslag budsjett
  8. Organisasjonsplan
  9. Valgkomiteens innstilling
  10. Styrets innstilling til ny valgkomite

 

Protokoll Årsmøte