Respekt | Innebandy for alle | Kameratskap

Årsmøte

Tiden har igjen kommet til at vi nå skal avholde årsmøte. Her kan dere som medlemmer sende inn forslag som vi skal ta opp på møtet. Forslaget må være inne hos styret innen 2 uker før årsmøtet. For å sende inn forslag så brukes forslaggskjema som sendes inn til vår leder Fredrik Ek.

Tid: 20.05.2021

Kl: 19:00

Sted: Google Meet

Møtelink: meet.google.com/afq-gvvr-cbk

Møtekode: afq-gvvr-cbk