G13

Råholt
VS
Nittedal
Elvetangen Flerbrukshall, 16 Januar 202
Råholt
VS
Fet
Eika Fet Arena, 29 Januar 2022
Råholt
VS
Fjerdingby
Råholthallen, 6 Februar 2022
Råholt
VS
Frogner
Råholthallen 26 Mars 2022
Råholt
VS
Gjerdrum
Råholthallen, 3 April 2022