Priser

Lisenser kommer i tillegg.
Seriespill er inkludert!
Priser for lisenser finner du her
Lisensene blir fakturert via NIF, og ligger under min idrett. Vi anbefaler grunnlisens.
Link til lisensfaktura klikk her.