Om Råholt Innebandyklubb

Klubben ble stiftet i 25.09.2019. Bakgrunnen var å tilrettelegge for innebandyspilling på Råholt i Eidsvoll kommune, da spesielt i Råholthallen, på en måte som sammenfaller med retningslinjene for innebandyspill fastsatt av Norsk bandyforbund. Det ble bestemt å opprette et særidrettslag med tilknytning til Norsk bandyforbund, og man ønsket med dette å lage en inkluderende forening som er åpen for alle, og er en helsefremmende sosial idrettsforening som bidrar til idrettsglede i kommunen. Allerede januar 2020 startet klubben sine første barnelag og sesongen etter var fire barnelag og ett voksenlag påmeldt seriespill.

​Idrettslagets formål

Råholt innebandyklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Verdigrunnlaget

Råholt Innebandyklubb (RIK) har verdier som beskriver klubben, og som vi forventer at klubbens medlemmer skal kjenne til og ikke minst stå inne for å være stolte bærere av.

Respekt

 • For klubben
 • For idretten innebandy
 • For treneren, lagkameraten, motspillere, dommere, ledere og foreldre
 • For de som vil trene mye og de som vil trene mindre
 • For at noen utvikler seg raskt, andre sakte
 • For at vi er ett lag – de andre er avhengig av deg
 • For utstyr og baner
 • For hverandres meninger, og at man kan være uenig 
 • For å finne gode løsninger til det beste for idretten, spillere og klubben

Innebandy for alle

 • Jobbe sammen mot felles mål
 • Sammen er vi sterke
 • Definerer oss som gruppe
 • Bli kjent med andre mennesker
 • Vi stiller opp for hverandre, på og utenfor banen’

Kameratskap

 • Trene, spille kamp, dra på cup og lage gode minner sammen
 • Spillerglede
 • Trygghetsfølelse
 • Utvikling i fellesskap
 • Vinne og tape sammen
 • Trivelige trenere, lagledere, dommere, frivillige og foreldre
 • Å bidra for andre
 • Vennskap