Respekt | Innebandy for alle | Kameratskap

Treningstider

                                            Trenerteamet vårt
Treningstider
Råholthallen onsdager  
Mini 16.30 – 17.30
G11  17.30 – 19.00
J11  17.30 – 19.00
G13 19.00 – 20.30
Senior 20.30 – 22.00
Bønsmoen skole mandager
Mini 18.00 – 19.00
G/J 11 og G13 19.00 – 20.00
Senior mix 20.00 – 22.00

Mini – alle barn født 2012-2015

G11 – gutter født i 2010 og 2011

J11 – jenter født i 2010 og 2011

G13 – gutter født i 2007-2009

Senior – fra 16 år.

Mandagstreninger for barn er for øyeblikket ikke gjennomførbart pga Covid situasjonen.